2016-08-17

Ważne adresy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Malborku
ul. Reymonta 24
Tel./Fax (55) 647 37 00
Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 17.00
w piątek w godz. 8.00 - 15.30
Poradnia proponuje: terapie, konsultacje, porady
NA SPOTKANIA NALEŻY SIĘ REJESTROWAĆ W SEKRETARIACIE PORADNI
Dyżury specjalistów:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 15.00 - 17.00


Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku
uL. Nowowiejskiego 48 tel/ fax (55) 272 22 22
Udzielanie konsultacji oraz podstawowej pomocy psychologicznej
poniedziałek - wtorek, czwartek – piątek 7.30 - 15.30,
środa 9.00 - 17.00
Porady psychologiczne dla osób doświadczających przemocy:
PSYCHOLOG - Swietłana Górka - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wtorki 16.30 - 19.30, (po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu (55) 272-22-22)
Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy
czwartki 17.00 - 20.00
PSYCHOLOG - Marek Gałązka - udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom
piątek godz. 10.00 - 13.00, środa godz. 14.30 - 17.00 - (po wcześniejszej rejestracji)


Instytucje na terenie gminy Stare Pole


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 6 tel./ fax (55) 271-30-46
Godziny przyjęć interesantów: 7.30 - 15.30
Kierownik: Barbara Żołędziewska


Posterunek Policji w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 6 , Tel. (55) 271-30-07
Komendant: Zbigniew Murawski


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Marynarki Wojennej 6 Tel. (55) 271 35 32
Przewodnicząca: Elżbieta Zawadka


Inne instytucje na terenie województwa pomorskiego


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
tel. 0801 12 00 02 - dni powszednie i w soboty w godz. 8.00 - 22.00 - niedziela i święta w godz. 8.00 - 16.00
Telefoniczna poradnia prawna prowadzi dyżury :
- w poniedziałki i piątki w godzinach 17.00-21.00 pod numerem telefonu 022 666 28 50 - w środy w godzinach 18.00-22.00 pod numerem 0 801 12 00 02.
Telefon zaufania dla mieszkańców powiatu malborskiego - Komenda Powiatowa Policji w Malborku (55)270 29 97 – czynny cała dobę


TELEFONY ZAUFANIA
BEZPŁATNE:
116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci
116 111 - telefon zaufania dla dzieci
116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
0800 120 148 - Stowarzyszenie KARAN - narkomania - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00
0800 120 148 - Anonimowa Policyjna Linia Specjalna - cała doba
085 92 88 - Internetowy Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" - czynny codziennie w godzinach 18.00-4.00
0 800 140 068 - POMARAŃCZOWA LINIA - dla rodziców, których dzieci mają problemy z alkoholem
0 800 12 12 12 - telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0 800 120 002 - telefon zaufania dla ofiar przemocy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się